Szafka RTV M4

Szafka RTV M6

Wymiary:

120/44,5/40